Veelgestelde vragen

Vind snel antwoorden op al je vragen
FAQ EMB Test
De EMB test is een complementaire consult die als doel heeft om de therapeut met een energetische bril naar de cliënt te laten kijken. De test bestaat uit vier onderdelen. Een hematologische scan, een levend bloed analyse en een Bio Resonantie-scan. De therapeut vult een aanvraagformulier in waarin het klinische verhaal wordt samengevat. Met de uitslag van de test en het klinische verhaal geven de EMB therapeuten een consult aan de aanvragende therapeut. EMB test is de werknaam voor het EMB consult.

Binnen de hematologische scan, die een onderdeel vormt van de EMb-test, worden verschillende parameters gemeten om inzicht te krijgen in de samenstelling en functie van het bloed. Deze scan maakt gebruik van cappillaire bloedafname, waarbij een kleine hoeveelheid bloed wordt verkregen uit de haarvaten in de vingertop. Het is echter belangrijk op te merken dat bij twijfel of bij het verkrijgen van meer gedetailleerde informatie, een aanvullend regulier bloedonderzoek nodig kan zijn.

  1. Erytrocyten (rode bloedcellen): Deze cellen zijn verantwoordelijk voor het transport van zuurstof naar verschillende weefsels en organen in het lichaam. Het hemoglobinegehalte (HB) wordt gemeten als een maat voor de hoeveelheid zuurstofdrager in de rode bloedcellen.
  2. Leukocyten (witte bloedcellen): Witte bloedcellen spelen een cruciale rol in het immuunsysteem en bieden bescherming tegen infecties en ziekten. Het aantal en de differentiatie van verschillende typen witte bloedcellen kunnen worden beoordeeld om informatie te verkrijgen over de immuunrespons en mogelijke infecties.
  3. Trombocyten (bloedplaatjes): Bloedplaatjes zijn betrokken bij de bloedstolling en spelen een belangrijke rol bij het stoppen van bloedingen. Het aantal en de functie van bloedplaatjes worden geëvalueerd om afwijkingen in de stolling te detecteren en bloedingsstoornissen te identificeren.
De Emb Test B.V heeft een maximale doorlooptijd van 14 werkdagen
Elke patiënt die open staat voor complementaire zorg en een motivatie heeft om adviezen en supplementen op te volgen en zich ook de beperking beseft van complementaire zorg.
De EMB test wordt net zoals de meeste onderzoeken in het complementaire veld helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. De consulten die de therapeuten geven kunnen wel vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van het feit of de therapeut voor vergoedingen in aanmerking komt.
Dat gaat altijd in overleg met de behandelende therapeut. Er moet altijd minimaal 3 maanden tussen verschillende testen zitten.
De test kan zonder problemen worden uitgevoerd.
De EMB test kan van 0-100 jaar worden uitgevoerd. Het kan verstandig zijn om bij jonge kinderen te kiezen voor een speekseltest ipv een bloedtest.
Nee dat is niet nodig.
Zeker niet! Alle therapeuten zijn opgeleid om rode & gele vlaggen te herkennen en zullen dan ook naar de huisarts verwijzen. Ook wanneer de uitslag/ anamnese van de therapeut erom vraagt zal er vanuit de EMB het advies worden gegeven om naar de huisarts te gaan. De Emb test is geen vervanging voor de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg.
Nee. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van het EMB consult vallen onder complementaire zorg. De adviezen die worden geven hebben een energetische en/of holistische insteek. De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is grotendeels niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt zeker ook niet het reguliere bloedonderzoek. De suppletie-adviezen die worden gegeven zijn vaak wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd.
De waarden die weergegeven worden kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl het EMB consult een deficiëntie aangeeft.
De EMB kan aangeven welke voedingsmiddelen het energetische systeem verstoren. De EMB kan geen IGG of IGE intoleranties en allergieën meten.
Vanuit onze holistische visie en praktijkervaring streven wij naar optimale waarden in plaats van minimale waarden, welke worden gehanteerd in de reguliere geneeskunde.Deze referentiewaarden zijn de waarden van een jonge, gezonde volwassene van 25 jaar zonder klachten.Wij houden rekening met de vragen: ́Wat is optimaal voor deze cliënt? Wat zijn voor hem of haar ideale waarden in combinatie met zijn/haar klachten? Wat is de samenhang tussen de oorzaken van de klachten?´
Als we de vereniging van anti-kwakers moeten geloven wel. Maar zij vinden nagenoeg alle vormen van complementaire zorg/ alternatieve zorg kwakzalverij. EMB is een vorm van complementaire zorg.
  1. Een belangrijk onderdeel van het helingsproces is de intentie van alle partijen.
  2. De wil om beter te worden van de patiënt
  3. De uitleg (deep learning) van de therapeut (kennis therapeut)
  4. Kennis en open houding van de betrokken EMB medewerkers
  5. Open houding dat het energetisch veld de prioriteit aangeeft van de blokkades
  6. Alles is energie en alles heeft een trilling. Als je het universum wilt begrijpen, denk dan aan energie, vibratie en frequentie ( N. Tesla)
  7. Gedachten, woorden en emoties hebben ook een frequentie. Hoe lager de emotie, hoe lager de frequentie en hoe hoger de emotie, hoe hoger de frequentie.

“Er wordt gemeten met twee maten”

Het ‘alternatieve circuit’ staat al jaren onder druk. Vooral het verwijt ‘niet bewezen’ herhaalt zich voortdurend. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. Zo is te lezen in het boek De kracht van de alternatieven, dat vandaag verschijnt.

“Er is méér wetenschappelijk bewijs voor het effect van de alternatieven dan veelal gedacht”, stelt De Graaf. “Tegelijk is er minder bewijs voor de werkzaamheid van de regulieren dan ze doen voorkomen. Daarnaast is een deel van het regulier ‘bewijs’ verkregen met klinisch onderzoek dat bij nader inzien is gemanipuleerd door de farmaceutische industrie. En als wél overtuigend wetenschappelijk bewijs voorhanden is, negeren artsen dit vaak.”

Kortom: er wordt gemeten met twee maten. “Het is niet geloofwaardig om van de alternatieven overtuigend bewijs te verlangen als de bewijsvoering van het eigen handelen niet op orde is.”

Toch gaat dit boek niet alleen over de ‘jacht’ op de alternatieven. In Nederland, en ook daarbuiten, zijn ontwikkelingen gaande die bijdragen aan een milder klimaat. Zo zijn binnen de reguliere zorg verschillende ‘holistische’ tendensen waar te nemen, waardoor de kloof tussen regulier en alternatief kleiner wordt. Langzaam maar zeker groeit de steun voor de alternatieven, deels onder de oppervlakte.

“Dit gaat samen met een herwaardering van de kracht van de alternatieven”, zegt De Graaf. “De sympathie geldt vooral de aandacht voor de patiënt, die bovendien de hele mens betreft. Dit in scherp contrast met de haastige, reguliere geneeskunde die de patiënt in ‘stukjes’ heeft opgeknipt.”

Toine de Graaf. De Kracht van de Alternatieven. Duel in de geneeskunde met uw gezondheid als inzet. Ortho Communications & Science. Prijs: € 18,50 (180 p.). ISBN: 9789076161136

Alle apparatuur die wij gebruiken worden dagelijks gekalibreerd en hebben een onderhoudscontract met de leveranciers. Alle medewerkers zijn up to date qua kennis en er is altijd collegiaal overleg onderling.

Disclaimer

Let op: De EMBtest is een intercollegiaal consult voor therapeuten en consulenten en vervangt geen reguliere bloedonderzoeken. De werkwijze is niet wetenschappelijk onderzocht en de energetische scan is niet voor iedereen geschikt. Meer informatie vindt u in onze disclaimer.